News

தரம் 10 ICT மாணவர்களுக்கான காணொலி விளக்கவுரை

தரம் 10 மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக யாழ்ப்பாணம் கோண்டாவில் பகுதியில் இயங்கும் நிறு கல்வி நிறுவனம் காணொலி விளக்கவுரைகளை பகுதிகளாக வெளியிட்டு வருகிறது.அத் தொடரின் மூன்று பகுதிகள் இங்கு பகிரப்பட்டுள்ளன. இவ் காணொலிகளை முழுமையாக பார்வையிடுவதன் மூலம் தரம் 10 ICT மாணவர்கள் அந்த பாடவிதானங்களில் தெளிவு பெறமுடியும்.

பகுதி I


பகுதி II


பகுதி III

No comments

Lanka Education. Powered by Blogger.