News

Recent Post

A/L Syllabus

O/L Syllabus

Grade 5

Grade 10

Grade 4

Past Papers

Videos

தரம் 5 - முன்னோடி பரீட்சை (2021:10) - நீர்கொழும்பு

April 23, 2024
நீர்கொழும்பு வினாத்தாள் என அழைக்கப்படும் தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்கு தோற்றவிருக்கும் மாணவர்களுக்கான பரீட்சை இல 10 முன் ஆயத்தப்பரீட்சை ...Read More

தரம் 5 - முன்னோடி பரீட்சை (2021:9) - நீர்கொழும்பு

April 23, 2024
நீர்கொழும்பு வினாத்தாள் என அழைக்கப்படும் தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்கு தோற்றவிருக்கும் மாணவர்களுக்கான பரீட்சை இல 09 முன் ஆயத்தப்பரீட்சை ...Read More

தரம் 5 - மதிப்பீட்டுப் பரீட்சை - சிசு சவிய (2024 - 2)

April 23, 2024
சப்பிரகமுவ மாகாண கல்வி திணைக்களத்தின் ஆரம்ப பிரிவு தரம் 5 புலமைப்பரிசில்  மாணவர்களுக்கான விசேட  மதிப்பீட்டுப் பரீட்சையை சிசு சவிய திட்டத்தின...Read More
Lanka Education. Powered by Blogger.