News

தரம் 5 - கணிதம் - விடைகளுடன் - வெற்றிப்பாதை

புலமைப்பரிசில் பரீட்சையை எதிர்கொள்ள தயாராகும் தரம் 5 மாணவருக்கான கணித பிரசினங்களை எளிதில் தீர்ப்பதுக்கு ஏதுவாக அமையுமாறு ஆசிரியர் ரியாஸ் மொகமட் இன் தொகுப்பில் உருவான 607 கணித பிரசினங்கள் மற்றும்அவற்றிற்கான  விடைகளையும் உள்ளடக்கியதாக அமையும் வெற்றிப்பாதை 24 செயலட்டைகள் இங்கே இணைகப்பட்டுள்ளன.ஏனைய சில வெளியீடுகள் :

தரம் 5 புலமைத் தேடல்

-------------------------------------------
இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்தால் உங்களுடைய நண்பர்கள் வட்டத்திலும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தவறாதீர் !

If you have some problem with this post you can add a comment below, or you can contact us on email (focuslankaATgmailDOTcom). Share this resource with your friends !

Get in Touch With Us to Know More
Like us on Facebook

No comments

Lanka Education. Powered by Blogger.