News

🎀கணிதம் 🎀 செயலட்டை 🎀 08🏆2020*06*30


நிகழ்நிலைப் பரீட்சைக்கு மாணவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். இப் பரீட்சையில் மாணவர்கள் 30.06.2020 திகதி தொடக்கம் பங்குபற்றலாம்

வினாத்தாள் தயாரிப்பு மற்றும் வடிவமைப்பு - திரு. ஐ.சிவசங்கரலிங்கம் , ஆசிரியர்
முல்லைத்தீவு.றோ.க.த.மகளிர் பாடசாலை

மாணவரின் அடைவு மட்டத்தை அதிகரிக்கச் செய்ய இது மிகவும் உறுதுணையாக அமையும்

பரீட்சைக்குள் நுளைய :-

 ------------------------------------------------------------------------------------------

இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்தால் உங்களுடைய நண்பர்கள் வட்டத்திலும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தவறாதீர் !

If you have some problem with this post you can add a comment below, or you can contact us on email (focuslankaATgmailDOTcom). Share this resource with your friends !

Get in Touch With Us to Know More
Like us on Facebook


No comments

Lanka Education. Powered by Blogger.