News

பட்டதாரி பயிலுநர்களுக்கான அரச வேலை - வெளியானது பெயர் பட்டியல்

 


வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பை பெற்றுக்கொடுக்கும் அரசாங்கத்தின் வேலைத்திட்டத்தில் நிராகரிக்கப்பட்ட பட்டதாரிகள், விண்ணப்பித்த மேன்முறையீட்டுக்கு அமைவாக மீளாய்வு செய்யப்பட்ட விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இதன்படி குறித்த பெயர் விபரங்கள் அரச சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் இணையத்தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

வேலையின்மை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவரிகளின் பெயர்ப்பட்டியல்

1 Colombo / කොළඹ / கொழும்பு

https://drive.google.com/file/d/1hEciGk9yStaOS0IwmEplcQiq0wEPpV9V/view?usp=sharing

2 Gampaha / ගම්පහ / கம்பஹா

https://drive.google.com/file/d/1G79TGELWK8FGVDXmVhRxivzoOBwzuR2U/view?usp=sharing

3 Kalutara / කළුතර / களுத்துறை

https://drive.google.com/file/d/1LGRYdQPrTY5IIq7e0bDbiL9pVsEVD-2T/view?usp=sharing

4 Kandy / මහනුවර / கண்டி

https://drive.google.com/file/d/16KXo2W9Q9foT4B-uGUR5UdWpAByTEizQ/view?usp=sharing

5 Matale / මාතලේ / மாத்தளை

https://drive.google.com/file/d/1sPv6VGNHgc0S1JWMhl238xqD8IUxyjh_/view?usp=sharing

6 Nuwera-Eliya / නුවරඑළිය / நுவரெலியா

https://drive.google.com/file/d/1s0JOBFBR7DQXWTCsiLtCqJeBKLwLY7tI/view?usp=sharing

7 Galle / ගාල්ල / காலி

https://drive.google.com/file/d/1S180Bs3TKSuNth71sdPss2PQS90627Y1/view?usp=sharing

8 Matara / මාතර / மாத்தறை

https://drive.google.com/file/d/1VN37JqQd_1tnZCND5Hcb5KRJBGRrNWcw/view?usp=sharing

9 Hambanthota / හම්බන්තොට / ஹம்பாந்தோட்டை

https://drive.google.com/file/d/1Jay4BNg7kKVEq0j4N39CAgArYzfm0GZm/view?usp=sharing

10 Jaffna / යාපනය / யாழ்ப்பாண

https://drive.google.com/file/d/1izA9jH9iQBB5SLr9k9CA7KD-WiDCt3Oo/view?usp=sharing

11 Mannar / මන්නාරම / மன்னார்

https://drive.google.com/file/d/1z6AWBKHmDTFITWrEpM6dmI4KLbyfUTu9/view?usp=sharing

12 Vauniya / වව්නියාව / வவுனியா

https://drive.google.com/file/d/1VJpUgcWXxVcpBLXcrRQBCy6vgjhmqBMg/view?usp=sharing

13 Mulathivu / මුලතිව් / முல்லைத்தீவு

https://drive.google.com/file/d/193I7xI_sWZuz6BgjrFKax_9NM3OlykGM/view?usp=sharing

14 Kilinochchi / කිළිනොච්චි / கிளிநொச்சி

https://drive.google.com/file/d/1xp5quAP0Bvv5JAn8lKxAnoGDatMfzOt-/view?usp=sharing

15 Batticaloa / මඩකලපුව / மட்டக்களப்பு

https://drive.google.com/file/d/1iJQEcwUFtM5iUtTqGYXM5hKSBvomO4d5/view?usp=sharing

16 Ampara / අම්පාර / அம்பாறை

https://drive.google.com/file/d/18Bw_28tAjOQkzN9LE_EmIrzoZ8xdS0kl/view?usp=sharing

17 Trincomalee / ත්‍රිකුණාමලය / திருகோணமலை

https://drive.google.com/file/d/1sTAhucAbIzIIYw1u1iYtf0_L07Wb6Sg_/view?usp=sharing

18 Kurunegala / කුරුණෑගල / குருணாகலை

https://drive.google.com/file/d/1hFIxes_zdpFTwr70_eEpkgL1Bijy044x/view?usp=sharing

19 Puttalam / පුත්තලම / புத்தளம்

https://drive.google.com/file/d/16cZ6GsKj1XneWvxo8Em-xcJpYaOiegsx/view?usp=sharing

20 Anuradhapura / අනුරාධපුර / அநுராதபுர

https://drive.google.com/file/d/1nel4MrRj9oCtdlrH2RF_pJCJ-3nja9v8/view?usp=sharing

21 Polonnaruwa / පොළොන්නරුව / பொலன்னறுவை

https://drive.google.com/file/d/1nCsjV6wJde5Ab-IZ1LHC4wyVJw_QNeMP/view?usp=sharing

22 Badulla / බදුල්ල / பதுளை

https://drive.google.com/file/d/1uKoCNXgBDghH-DI6749kBG_Zkjnm_aqg/view?usp=sharing

23 Monaragala / මොණරාගල / மொனராகலை

https://drive.google.com/file/d/1USYfs9upoDUM56owi59TGRil6oTWEch3/view?usp=sharing

24 Rathnapura / රත්නපුර / இரத்தினபுரி

https://drive.google.com/file/d/1V8-Z-X3wH4oWh8aob3nkVw28ui5OCIhf/view?usp=sharing

25 Kegalle / කෑගල්ල / கேகாலை

https://drive.google.com/file/d/1Jja9dv88jtRgCFqG1hVah5g0bNn7M2-y/view?usp=sharing

நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பதாரிகளின் பெயர்ப்பட்டியல்

(வேலையின்மை /தகைமைகள் உறுதிப்படுத்தப்படாத விண்ணப்பதாரிகள்)

1 Colombo / කොළඹ / கொழும்பு

https://drive.google.com/file/d/1VyrWTKGg2ufnCtGIIZ4GwLP7XjvICwLE/view?usp=sharing

2 Gampaha / ගම්පහ / கம்பஹா

https://drive.google.com/file/d/1igtp-GbvC7-ExQKKe5mHemwMio6NlYOk/view?usp=sharing

3 Kalutara / කළුතර / களுத்துறை

https://drive.google.com/file/d/1bXq2vgMXnIGIXPATh3NZvatmYz6EV8xe/view?usp=sharing

4 Kandy / මහනුවර / கண்டி

https://drive.google.com/file/d/1wkRXZAzEV04rIGKPKqSrtcOo3xcHzFeV/view?usp=sharing

5 Matale / මාතලේ / மாத்தளை

https://drive.google.com/file/d/1GWdoMph3BoWPM3AyoY52aMkLkKvKnNLU/view?usp=sharing

6 Nuwera-Eliya / නුවරඑළිය / நுவரெலியா

https://drive.google.com/file/d/1Mlvs3bdMA68UyEtFgeJ70rpxu9Iy2XaX/view?usp=sharing

7 Galle / ගාල්ල / காலி

https://drive.google.com/file/d/1bU9Wl2MYhLckath00HemBcDl6p1sK5EM/view?usp=sharing

8 Matara / මාතර / மாத்தறை

https://drive.google.com/file/d/1kxd3BuGGbtZv_HlEXP_AOirQdM4vGG_5/view?usp=sharing

9 Hambanthota / හම්බන්තොට / ஹம்பாந்தோட்டை

https://drive.google.com/file/d/1yCq7JrtimkWWHQ7fe1LBYk2CYeA-WkuB/view?usp=sharing

10 Jaffna / යාපනය / யாழ்ப்பாண

https://drive.google.com/file/d/1q47lWf7Nop7JwWybkw0kZtkdANwoBJca/view?usp=sharing

11 Mannar / මන්නාරම / மன்னார்

https://drive.google.com/file/d/11KmexgLtCGhh0DQC-RPdxnb10bv8iYAB/view?usp=sharing

12 Vauniya / වව්නියාව / வவுனியா

https://drive.google.com/file/d/12DXImkadusePXgX5GUGEASSrnT8UC0rx/view?usp=sharing

13 Mulathivu / මුලතිව් / முல்லைத்தீவு

https://drive.google.com/file/d/1xuVoaFNyfTsTbO1fxVQu5Zwfhzi1-1m_/view?usp=sharing

14 Kilinochchi / කිළිනොච්චි / கிளிநொச்சி

https://drive.google.com/file/d/11xy73Ehfmjrac0qBAmxorXXL8ahShBZS/view?usp=sharing

15 Batticaloa / මඩකලපුව / மட்டக்களப்பு

https://drive.google.com/file/d/17BU-XEi9VkJ3IAyT-cnZoObV6Y1HtfEA/view?usp=sharing

16 Ampara / අම්පාර / அம்பாறை

https://drive.google.com/file/d/1zPAIK_rYKBHQAquyDVF1atW2k4V0I3DQ/view?usp=sharing

17 Trincomalee / ත්‍රිකුණාමලය / திருகோணமலை

https://drive.google.com/file/d/1UKDpKXlxS7Iu9ZAGlM_qgXXyoAeH_O0Y/view?usp=sharing

18 Kurunegala / කුරුණෑගල / குருணாகலை

https://drive.google.com/file/d/1jkT1cC_8LzCFHhjcbJpoL8nNeReLnS-8/view?usp=sharing

19 Puttalam / පුත්තලම / புத்தளம்

https://drive.google.com/file/d/14wC_-DggkPVRV6nwOme8P5qIPtFXdY9y/view?usp=sharing

20 Anuradhapura / අනුරාධපුර / அநுராதபுர

https://drive.google.com/file/d/1QlY4zXQCFwbjakOxWIFmsSq3B4zZulKn/view?usp=sharing

21 Polonnaruwa / පොළොන්නරුව / பொலன்னறுவை

https://drive.google.com/file/d/16mAMWJQZIP8KwkTPFKMPzsfh27xaWSE0/view?usp=sharing

22 Badulla / බදුල්ල / பதுளை

https://drive.google.com/file/d/1Nes9cI6g5Wj-e8e2zcBj5dgN_5ovJA_7/view?usp=sharing

23 Monaragala / මොණරාගල / மொனராகலை

https://drive.google.com/file/d/1IZvm7kDbW9bZvMsVSzPQ4PPTAM8UmS9G/view?usp=sharing

24 Rathnapura / රත්නපුර / இரத்தினபுரி

https://drive.google.com/file/d/1Hf6nPILUJBU2n5ymBBlIQmhdoyb4XSEF/view?usp=sharing

25 Kegalle / කෑගල්ල / கேகாலை

https://drive.google.com/file/d/1fBupSqD0uH9529avbSfLqDne7ULXBdHM/view?usp=sharing


-------------------------------------------

இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்தால் உங்களுடைய நண்பர்கள் வட்டத்திலும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தவறாதீர் !
If you have some problem with this post you can add a comment below, or you can contact us on email (focuslankaATgmailDOTcom). Share this resource with your friends !
Get in Touch With Us to Know More
Like us on Facebook -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Learn Easy வகுப்புக்களில் உங்கள் பிள்ளைகளும் இணைந்து கொள்ளலாம்

அழையுங்கள் : 76667 - 4945 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்கு மாணவர்களை தயார்படுத்தல் வகுப்புக்கள்.

பாடங்கள் யாவும் அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்களான 

 மயூரன்

சங்கர்

 கிஷோர்

 ஆகியோரால் கற்பிக்கப்படும்.

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அனுமதிகளே காணப்படுவதால் உங்கள் பதிவுகளுக்கு முந்துங்கள்.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Learn Easy வகுப்புக்களில் உங்கள் பிள்ளைகளும் இணைந்து கொள்ளலாம்

அழையுங்கள் : 76667 - 4945 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tags:- Grade 5, Scholarship 2021, Lanka Educations, Learn Easy, lkedu
No comments

Lanka Education. Powered by Blogger.